29 maart: Informatie avond Assendorp en de Spoorzone

De Vereniging Vrienden van Assendorp organiseert in

wijkcentrum de Enk, op woensdag 29 maart 2017 van

19.30 – 21.00 uur , een informatieavond over de

ontwikkelingen van het Spoorzone project. Dhr. Wim Korf,

projectleider van de gemeente Zwolle voor de Spoorzone,

zal een inleiding houden waarna er ruim de gelegenheid is

om met elkaar in gesprek te gaan.

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Assendorp

houdt sinds enkele jaren al de ontwikkelingen rond de

spoorzone in de gaten.  Het Spoorzone project heeft bij de

lancering enkele jaren geleden al voor veel discussie

gezorgd. De ontwerpers van het plan stelden namelijk voor

om de Deventerstraatweg te gaan verleggen en op de

huidige Deventerstraatweg hoogbouw te gaan plaatsen.

Daarna is het project Spoorzone meer verdeeld in etappes.

Hoe ziet de planning eruit?

We hebben een mooie nieuwe onderdoorgang bij het NS

station.

Binnenkort wordt de Willemskade ter hoogte van de kruising

met de Westerlaan aangepakt. Uitvoering is gepland van

april tot augustus 2017.

Daarna kan men aan de slag om de busbrug te gaan

maken en ongeveer eind 2018 zal deze gereed zijn.

Wanneer de busbrug gereed is , gaan alle bussen van

stationsplein en Oosterlaan naar de achterzijde.

Begin 2019 start ProRail met het verbreden van een perron

en verleggen van de spoorlijn die grenst aan de huidige

streekbussen haltes aan de Oosterlaan. Hiermee komt de

spoorlijn dus dichter bij de Oosterlaan  te liggen.

In 2019-2020 wordt begonnen met de bouw van de nieuwe

fietskelder onder het stationsplein. Deze bouw en het

gereed maken van het stationsplein zal ongeveer 2-3 jaar in

beslag nemen. Gedurende deze tijd zal er geen verkeer

meer mogelijk zijn tussen Assendorp en de Westerlaan.

De besluitvorming over de inrichting van de Oosterlaan,

Stationsplein en Westerlaan ( inclusief het fietsparkeren )

zal de komende maanden plaats vinden. Daarnaast hebben

deze jarenlange werkzaamheden tot gevolg dat met name

de bewoners van Assendorp andere routes per auto en per

fiets moeten kiezen als dat men nu gewend is.

Het bestuur van de Vrienden van Assendorp  heeft Dhr Wim

Korf gevraagd om in zijn inleiding in te gaan op de gevolgen

van bovenstaande planning voor de bewoners van

Assendorp. In het gesprek daarna, willen wij als bestuur met

name ingaan op 3 belangrijke zaken:

A. Het parkeren van de fietsen na het gereed komen van de

fietskelder

B. De inrichting van westerlaan, stationsplein en oosterlaan

voor de fietsers en automobilisten vanuit en naar Assendorp

C. Welke plannen leven er voor het spoorzone gebied van

de hoge  brug tot aan de Boni en wanneer staat dit op de

planning.

Na de informatieavond is er gelegenheid om na te praten in

het café van het wijkcentrum. Voor leden en

belangstellende leden van de Vrienden van Assendorp

wordt er van 21.15 – 22.00 uur nog een jaarvergadering

gehouden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *