Adverteren in de Assendorper

Wilt u graag meer informatie over adverteren in de Assendorper?
Neem dan contact op met ons advertentieteam!
T
088 2266698 of via e-mail adverteren@deassendorper.nu

U steunt een enthousiaste wijkkrant
Wijkkrant de Assendorper is een informatieve krant die door een enthousiaste groep vrijwilligers wordt gemaakt. De kosten voor het drukken en bezorgen van de krant worden volledig gedekt door de inkomsten uit advertenties. Om de krant voor ons publiek aantrekkelijk te houden, streven we naar een maximale advertentiedekking van 40%.

U bereikt uw lokale klanten

Met een advertentie in wijkkrant de Assendorper bereikt u een betrokken publiek in Groot-Assendorp. De krant wordt met een oplage van 7000 stuks huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, Nieuw-Assendorp, Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra, supermarkten, de bibliotheek in de Diezerstraat en diverse andere openbare locaties in Assendorp

Download hier de verschijningsdata en tarieven van 2016