ADVERTEERDERS

U steunt een enthousiaste wijkkrant

Wijkkrant de Assendorper is een informatieve krant die door een enthousiaste groep vrijwilligers wordt gemaakt. De kosten voor het drukken en bezorgen van de krant worden volledig gedekt door de inkomsten uit advertenties. Om de krant voor ons publiek aantrekkelijk te houden, streven we naar een maximale advertentiedekking van 40%.

U bereikt uw lokale klanten

Met een advertentie in wijkkrant de Assendorper bereikt u een betrokken publiek in Groot-Assendorp. De krant wordt met een oplage van 7000 stuks huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, Nieuw-Assendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra, Stadkamer en op diverse andere openbare plekken in de wijk, zoals winkels.

U bereikt uw lokale klanten

Neem dan contact op met onze advertentieverkoper: Mirjam Blok (https://deassendorper.nu/contact/)