De bouw van het Zwolse busstation aan de Hanzelaan is gestart

Met het plaatsen van een kerstboom op het plein aan de zuidzijde van het station
en het ontsteken van de verlichting gaven gedeputeerde Bert Boerman en
wethouder Ed Anker op maandag 4 december het startsein voor de bouw van het
nieuwe Zwolse busstation aan de Hanzelaan. De bouw neemt in totaal ruim een
jaar in beslag. Naar verwachting nemen de bussen het nieuwe station en de
eveneens in aanbouw zijnde busbrug begin 2019 in gebruik.

Een groen busstation
Ed Anker, als wethouder bij de gemeente Zwolle verantwoordelijk voor het project
Spoorzone: “De komende jaren werkt de gemeente Zwolle samen met de provincie
Overijssel, NS en ProRail hard aan de verbeteringen van het stationsgebied Zwolle.
Station Zwolle – het tweede spoorknooppunt van Nederland – wordt een uitstekend
toegankelijk en comfortabel ov-knooppunt in een groene omgeving. Het nieuwe
busstation aan de zuidzijde wordt ruimer en overzichtelijker en draagt bij aan een betere
verkeersdoorstroming, een veiligere verkeerssituatie en een snellere overstap van bus
op bus en van bus op trein en andersom. Het wordt een groen busstation. De bomen op
en rond het busstation zorgen voor een prettig verblijfsklimaat, ze bieden schaduw in de
zomer en dragen bij aan het tegengaan van hittestress. Bij de bouw van het busstation
wordt ook geanticipeerd op toekomstig elektrisch busvervoer.”

Makkelijk, vlot en veilig
Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor openbaar vervoer in de provincie
Overijssel: “Station Zwolle moet het schoolvoorbeeld worden van een goede verbinding
tussen bus, trein, fiets en auto. Een voor de reiziger aantrekkelijk knooppunt waar
vandaan iedereen zich makkelijk, vlot en veilig kan verplaatsen naar hun plek van
bestemming welk vervoermiddel je ook kiest. Daar investeren we als provincie, samen
met de gemeente, ProRail en NS fors in. Een goede bereikbaarheid maakt een stad als
Zwolle, maar ook de regio er omheen, interessant voor mensen en bedrijven om zich er
te vestigen. Dat is goed voor onze economie en werkgelegenheid.”

1.800 bussen per dag
Het nieuwe busstation wordt een eilandperron met 19 haltes en twee grote
uitstaphaltes. Deze uitstaphaltes kunnen ook als dubbele instaphaltes gebruikt worden.
De haltes zijn van verschillende lengtes zodat er genoeg plek is voor standaardbussen
én voor langere bussen. Vanaf 2019 vertrekken er dagelijks 1.800 bussen van het
nieuwe busstation: 1.200 via de nieuwe busbrug en 600 via de Hanzelaan.

Zichtbare stappen
Eind oktober startte de bouw voor de busbrug over het spoor: de eerste zichtbare stap
in het verbeteren van het Zwolse stationsgebied. De bouw van het busstation is de
tweede zichtbare stap in die richting. De busbrug en het busstation maken onderdeel uit
van de vele investeringen in het stationsgebied van 2017 tot 2025. Op de website
www.zwolle.nl/spoorzone is meer informatie over het nieuwe busstation en de andere
onderdelen van het Spoorzone project te vinden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *