Speel-o-theek Leentjebuur biedt all-in abonnement aan

Op vrijdag 9 januari is  Speel-o-theek Leentjebuur weer open. De speel-o-theek is een speelgoeduitleen voor kinderen van 0-12 jaar. Zoals een bibliotheek is voor boeken, is een speel-o-theek voor het lenen van speelgoed. We lenen allerlei speelgoed uit, zoals puzzels, spelletjes, duplo, lego, Playmobil, little people en allerlei buitenspeelgoed.

Met een kleine beurs hebben uw kinderen zo toch steeds iets om mee te spelen. Maar ook als u milieubewust wilt zijn. Kinderen spelen vaak maar kort met speelgoed. Bij ons kunt u vier weken speelgoed lenen en het weer omruilen voor ander speelgoed.

U kunt altijd een keer vrijblijvend komen kijken.

Voor het jaar 2018 bieden wij een nieuw abonnement aan. U kunt nu lid worden voor €20 per jaar. Voor dit bedrag bent u een jaar lang lid en is het lenen van het speelgoed inclusief.

Tevens bieden wij nog losse lidmaatschappen aan voor €12,50 per jaar. U kunt dan speelgoed lenen voor €0,40 per speelgoed voor vier weken.

Stem op Stadkamer: finalist ‘beste bibliotheek 2018’

Stadkamer Centrum is door het vakblad Bibliotheekblad genomineerd voor de titel
‘Beste bibliotheek van Nederland 2018. Vanaf donderdag 18 januari kan het publiek
stemmen op één van de zes bibliotheken die mee doen in de strijd. Je brengt je stem
op Stadkamer uit via www.stadkamer.nl/ikstem
Met de verkiezing wil Bibliotheekblad benadrukken dat ons land beschikt over hoogwaardige
openbare bibliotheken die een onmisbare plek in de huidige Nederlandse samenleving
innemen.
Stem mee!
In de komende maanden wordt Stadkamer op verschillende tijdstippen bezocht door een
mystery guest. Deze mystery guest beoordeelt aan de hand van de vijf kernfuncties van
bibliotheken of Stadkamer in aanmerking komt voor de titel. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook
gelet op de lokale verankering, netwerkfunctie en samenwerking in Zwolle.
De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door de vakjury en het publiek. Beide tellen voor
vijftig procent mee. Vanaf 18 januari kan er gestemd worden via www.stadkamer.nl/ikstem

Monumentale kastanjeboom in Park Eekhout omgetoverd tot sprookjesboom

De monumentale kastanjeboom in Park Eekhout is omgetoverd tot een sprookjesboom. Wethouder Michiel van Willigen onthult de sprookjesboom op woensdag 22 november aanstaande om vanaf 16.30 uur. Edward Otten maakte van de stam een kunstwerk van hout. De sprookjesboom is een herinnering aan de bijzondere kastanjeboom die jarenlang in Park Eekhout stond.

 

Houtkunstenaar Edward Otten heeft na overleg met de omwonenden van Park Eekhout een ontwerp voor een sprookjesboom gemaakt. De sprookjesboom is een herinnering aan de bijzondere en monumentale kastanjeboom die meer dan 120 jaar haar plek in Park Eekhout innam. De boom mag in haar nieuwe vorm het park opluisteren.

 

Programma

16.30 uur          welkom door wethouder Michiel van Willigen

16.40 uur          verhaal door Stan Fritschy, De Verhalenman

16.50 uur           onthulling sprookjesboom

17.00 uur           afsluiting

 

Oude kastanjeboom

De storm van begin oktober heeft de oude kastanjeboom in Park Eekhout beschadigd. Bij deze oude boom was eerder dit jaar al de kastanjebloedingsziekte geconstateerd. Na de storm bleef de stam van de boom staan en vormde de basis van het kunstwerk van hout.

SP wil debat over behoud openbare basisscholen Veldboeket en Ridderspoor

SP wil debat over behoud openbare basisscholen Veldboeket en Ridderspoor

Schoolkoepel Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) heeft de gemeente veel te laat op de hoogte gesteld over de dreigende sluiting van basisscholen De Ridderspoor in Westenholte en Het Veldboeket in de Pierik. Dat blijkt uit de beantwoording van het college op schriftelijke vragen van de SP. Eerder was al duidelijk geworden dat de ouders van beide scholen te laat zijn geïnformeerd. De SP-fractie wil een debat over de gang van zaken en de mogelijkheden beide scholen open te houden.

Op basis van wetgeving had OOZ de gemeenteraad uiterlijk 1 augustus 2017 over haar voornemens moeten informeren, dat is niet gebeurd. De SP vindt dit onbegrijpelijk. Met de sluiting van De Ridderspoor verdwijnt regulier openbaar basisonderwijs volledig uit Westenholte en met de sluiting van Het Veldboeket verdwijnt een van de weinige voorzieningen uit de Pierik. De keuze van ouders voor openbaar onderwijs in de buurt wordt zo ernstig aangetast. De SP vindt dit een slechte ontwikkeling en wil juist voldoende goed onderwijs in de wijken.

SP-raadslid Koen van Baal:”Door de nalatigheid van OOZ is de toekomst van beide scholen nu nog onzekerder geworden. Wij willen zo snel mogelijk een debat met de wethouder over de stand van zaken en de mogelijkheid beide scholen open te houden. Hoe langer de onzekerheid duurt, hoe meer ouders hun kind op een andere school plaatsen. Dat is ook logisch, want de belangen van de kinderen en hun ouders moeten natuurlijk voorop staan. Als de gemeente het bestuur van beide scholen moet overnemen omdat OOZ dit laat liggen dan is dat wat de SP betreft zeker een optie.”

Peter Pot nieuwe directeur Dominicanenklooster Zwolle

Begin volgend jaar is Peter Pot de nieuwe directeur van het Dominicanenklooster in Zwolle.
Pot is op dit moment wethouder op Ameland. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2018 zal hij daar eerst zijn werkzaamheden afronden. Het is de bedoeling dat hij in februari al
wel parttime zal beginnen bij het Dominicanenklooster.

Peter Pot (55) was jarenlang actief in de Zwolse politiek: gemeenteraadslid voor De Groenen
(1994-2002) en wethouder voor GroenLinks/De Groenen (2002-2007). Voordat hij wethouder
werd op Ameland was hij ruim acht jaar secretaris-kanselier bij het bisdom Groningen-
Leeuwarden en werkte hij nauw samen met bisschop Gerard de Korte.
Peter Pot is opgeleid tot historicus (Rijksuniversiteit Groningen) en theoloog (Fontys
Hogeschool Amsterdam).
Bij het Dominicanenklooster is Pot de opvolger van directeur Gerard Driehuis.

Bouw van de Zwolse busbrug van start

Met het in de grond boren van de eerste boorpaal gaven wethouder Ed Anker,
gedeputeerde Bert Boerman en regiodirecteur van ProRail NO Jan Mulder het
startsein voor de bouw van de busbrug. Dit gebeurde op maandagmiddag 30
oktober 2017 op de plaats waar de pijler komt waar de busbrug aan de noordzijde
van het spoor op steunt. De bouw van de busbrug neemt in totaal ruim een jaar in
beslag. Naar verwachting nemen de bussen de nieuwe busbrug begin 2019 in
gebruik.
De komende jaren werkt de gemeente Zwolle samen met de provincie Overijssel, NS
en ProRail hard aan de verbeteringen van het stationsgebied Zwolle. Zo wordt station
Zwolle (het 2e ov-knooppunt van Nederland) omgebouwd tot een uitstekend
toegankelijk en comfortabel ov-knooppunt in een groene omgeving. De start van de
bouw van de busbrug is de eerste zichtbare stap in die richting en maakt onderdeel uit
van de vele investeringen in het stationsgebied van 2017 tot 2025. Op de website
www.zwolle.nl/busbrug staat meer informatie over onder andere het ontwerp.
Wethouder Ed Anker: “Ik ben blij dat we de busbrug nu echt gaan bouwen. Het wordt
een Zwolse brug waar de stad intensief over mee heeft gedacht. De brug maakt het
mogelijk dat het eveneens in aanbouw zijnde busstation aan de zuidzijde goed
bereikbaar is voor bussen uit het noorden en westen van de stad. Daarmee komt er een
eind aan de ongewenste situatie van de overvolle busperrons op het Stationsplein.”
Gedeputeerde Bert Boerman: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich makkelijk, vlot
en veilig kan verplaatsen. Dat is goed voor de economie en werkgelegenheid. Een
goede infrastructuur en bereikbaarheid maakt deze regio interessant om in te wonen,
werken en recreëren.”

“Ondanks het drukke treinverkeer dat gewoon doorgaat, bouwen we hier samen een
fantastisch mooie busbrug”, aldus Jan Mulder namens ProRail.

Ministerie op bezoek bij Vogellanden

Op 4 oktober 2017  was een delegatie van het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Overijssel op
werkbezoek in Vogellanden. Vogellanden voert een actief beleid om de zorg meer met de natuur te
verbinden. Dat sloot goed aan bij het thema ‘natuur en vermaatschappelijking’ dat voor die dag op de
agenda stond.
Fenna Eefting, bestuurder van Vogellanden, gaf buiten in de Beleeftuin een presentatie over de
‘healing environement’. ‘Er is in toenemende mate bewijs dat natuur een positieve invloed heeft op
gezondheid. Wij laten daarom ‘groen’ een vanzelfsprekend onderdeel zijn van het
revalidatieaanbod. En naast dat de natuur een positief effect heeft op het herstelproces van de
revalidanten, brengt het mensen ook bij elkaar. In onze Beleeftuin komen bijvoorbeeld
verschillende groepen mensen samen; om te helpen in de tuin, voor therapie, om deel te nemen
aan activiteiten of om gewoon te ontspannen’. De bestuurder deelde in haar speech recente
ervaringen van cliënten en andere betrokkenen.
Rob Messelink, projectleider van Natuurvisie, gaf een in zijn presentatie toelichting op het onderwerp
vermaatschappelijking. Een boeiend onderwerp.
Daarna kreeg de delegatie een uitgebreide rondleiding door de tuin. Geïnspireerd door de verhalen en
de tuin werd er druk van gedachte gewisseld. Een mooie ochtend!

 

Kinderen in Zwolle rennen voor UNICEF

Kinderen in Zwolle rennen voor UNICEF
Op vrijdag 13 oktober doen kinderen in van een aantal basisscholen mee
aan de UNICEF Loop. De kinderen rennen rondjes op Park Wezenlanden
en worden voor een totaalbedrag of per rondje gesponsord door familie,
buren en kennissen.

UNICEF zet zich in om kinderen de best mogelijke kindertijd te geven. Elk kind
heeft recht op een veilige en liefdevolle omgeving waarin het gezond kan
opgroeien. Wij gunnen alle kinderen een onbezorgde jeugd waarin ze kunnen
spelen en leren, hun talenten kunnen ontwikkelen en volop kansen krijgen. Want
zoveel begint bij een kind, als het tenminste kansen krijgt.
Helaas heeft niet elk kind gelijke kansen. In Nederland kunnen kinderen daarom
meedoen aan de UNICEF Loop om hun steentje bij te dragen. De UNICEF Loop
bestaat sinds begin jaren zeventig en in Zwolle wordt deze sponsorloop voor de
eenentwintigste keer gehouden.

Kinderarbeid
Bijna iedereen is tegen kinderarbeid. Veel landen hebben kinderarbeid
afgeschaft. Toch komt kinderarbeid nog veel voor en moeten wereldwijd
ongeveer 168 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar werken. Ze werken vaak te
lang, krijgen te weinig loon of doen werk dat gevaarlijk voor ze is. Ze hebben het
zo druk met werken dat er weinig of geen tijd overblijft om naar school te gaan.
De kleren die we dragen, de telefoon die we gebruiken en de chocola die we
eten kan het resultaat zijn van het harde werken van kinderen.
De sleutel naar een betere toekomst
UNICEF pakt kinderarbeid aan.

Onderwijs is daarbij de sleutel naar een betere toekomst voor kinderen. UNICEF geeft daarom voorlichting over het belang van
onderwijs. Niet alleen aan de regering maar bijvoorbeeld ook aan werkgevers en
ouders. We proberen hen over te halen om kinderen minimaal een paar uur per dag
naar school te laten gaan. En als er niet genoeg geld is om kinderen naar school te
laten gaan, dan betaalt UNICEF mee. Daarnaast is UNICEF veel in gesprek met
regeringen waar kinderarbeid voorkomt. Zo roepen we regeringen op om gratis en
verplicht onderwijs in te voeren, helpen we bij het opstellen van wetten die
kinderen tegen kinderarbeid beschermen en motiveren we politie en justitie om
tegen kinderuitbuiting op te treden.

UNICEF Loop

Door mee te doen aan de UNICEF Loop steun je het werk van UNICEF op een
leuke en sportieve manier!
— –
UNICEF zorgt voor een betere wereld voor kinderen, in het bijzonder voor
kinderen die het meest kwetsbaar zijn. Samen met onze partners werken we in
190 landen en gebieden en geven we kinderen de kans te overleven en zich te
ontwikkelen. Omdat wij vinden dat elk kind kind moet kunnen zijn.

Hogeschool Viaa gaat van energielabel G naar A+

Dag van de Duurzaamheid belangrijk voor renovatie
Het gebouw van Hogeschool Viaa aan Park de Wezenlanden in Zwolle renoveert én het wordt duurzamer. De
duurzaamheid komt tot uiting in het energielabel wat al voor veel woonhuizen gewoon is, maar voor
openbare gebouwen nog niet gebruikelijk. Hogeschool Viaa gaat van energielabel G naar A+. Dinsdag 10
oktober, Dag van de Duurzaamheid wordt de samenwerking met BAM die de installatie doet van onder
andere de zonnepanelen en warmte-koude- opslag (WKO) officieel bevestigd. Dit officiële moment wordt
ondersteund met allerlei activiteiten voor medewerkers en studenten, zoals een 'ugly sweater' verkiezing,
een modeshow met duurzame kleding en een duurzame markt waar lokale ondernemers uit Zwolle zich
presenteren.
Dinsdag 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid, wordt door Hogeschool Viaa aangegrepen om medewerkers en
studenten meer te vertellen over het duurzame aspect van de renovatie. "Met de nieuwe gevel, een warmte-
koude-opslag en zonnepanelen gaan we met ons gebouw van energielabel G naar energielabel A+”, vertelt de
heer Jonker, facilitair directeur van Hogeschool Viaa. "Dit is zo'n bijzonder grote stap vooruit dat het
Energiefonds dit volledig subsidieert. Heel uitzonderlijk!"
Viaa vindt het belangrijk dat medewerkers en studenten van de Hogeschool zelf ook bewust zijn van hun
mogelijkheden op gebied van duurzaamheid. Daarom roepen ze iedereen op om in een 'ugly sweater' naar
school te komen. Een jury onder leiding van Dorine Putman, ambassadeur van het Energiefonds, zal de truien
beoordelen. Jonker zegt: "Het is een creatieve manier om mensen aan het denken te zetten. Door een warme
trui kan de verwarming weer een graadje lager en zo bespaar je energie."
Aansluitend is er een modeshow die in samenwerking met Echt Sjaan uit Zwolle wordt georganiseerd.
Medewerkers van Viaa showen duurzame en fair trade kleding. 's Middags is er een duurzame markt in de aula
van Hogeschool Viaa. Medewerkers en studenten zijn van harte welkom om ideeën op te doen bij
ondernemers uit Zwolle. Daarna wordt de officiële samenwerking met BAM ondertekend.

20171005_Viaa_Ugly sweater

Bal Op ‘t Dak 23

Bal Op ‘t Dak 23
Elke donderdagochtend tussen 10:00 uur en 11:30 uur organiseert Sportpark Marslanden een
voetbal moment voor mensen die al het een en ander hebben meegemaakt. Hierbij valt te denken
aan ex dak- en thuislozen, mensen met psychische problematiek of ex verslavingsproblematiek en
mensen in een sociaal isolement of met weinig financiële middelen.
De doelstelling van Stichting Sportpark de Marslanden is om een open sportpark te zijn, wat
toegankelijk is voor iedereen! De activiteit zelf heeft als doel lekker met elkaar te sporten en te
ontspannen. Er wordt een training aangeboden die is aangepast aan het niveau van de
deelnemers en uiteraard wordt er afgesloten met een partij voetbal.
Het enige wat je nodig hebt is sportkleding en eventueel voetbalschoenen. Mocht dit een
belemmering zijn, dan is er kleding aanwezig waar eventueel gebruik van gemaakt kan worden.
Er is de gelegenheid om in een kleedkamer om te kleden en te douchen na afloop. Ook wordt er
na afloop nog even nagezeten voor wie dat wil met een kopje koffie of thee en gezelligheid.
Wil je graag een keer meedoen of eerst eens meekijken? Kom dan op de donderdagochtend om
10:00 uur naar Sportpark Marslanden aan de Hyacinthstraat 66. We voetballen op het
kunstgrasveld van SV Zwolle en je wordt opgevangen in de kantine. Uiteraard kan je ook gewoon
eens komen om te kijken of dit iets voor je is.
Voor meer informatie, neem contact op met Bram van Bessen (verenigingscoach)
verenigingscoach@sportparkmarslanden.nl of bel 06 – 42 62 79 33.