De Assendorper

Wijkkrant voor Groot-Assendorp

De Assendorper is een door vrijwilligers gemaakte en volledig uit advertenties betaalde wijkkrant.
De krant richt zich op Assendorp en al het nieuws dat op de wijk betrekking heeft. Na de start begin 2010 hebben we nu al heel wat mooie edities uit kunnen brengen. enals het even kan, gaan wij daar vrolijk mee door.

Hebt u nieuws? Kijkt u dan bij nieuws en plaats uw nieuws daar. Wilt u oude edities doorlezen? Kijk dan onder “de krant archief”. Kijk even rond op de site en vind alle informatie over de krant.

De Assendorper bindt samen, laat uw stem horen en moedigt aan!